ניסור קיר ממד

ניסור בטון - קידוח בטון מקצועי.

ניסור קיר ממד

ניסור קיר בטון ממד

ניסור קיר ממד
הממ”ד בנוי מבטון כולו, קירות תקרה ורצפה. לצורך ניסור בטון מסוג זה של ממד יש להתייחס לכמה פרמטרים חשובים כדי למנוע נזק למבנה . לקראת ביצוע העבודה על מנהל הניסור להציג ביטוחים מתאימים להראות שביצע בעבר עבודות מסוג זה והוא מספיק מקצועי ליישם אותה כראוי.
לפני תחילת העבודה על מבצע הניסור לדרוש אישור חתום ע”י מהנדס לביצוע העבודה.
ממ”ד הוא מבנה שיצוק לאורך כל הבניין וכל שינוי במבנה או ניסור של קיר יכול להחליש את המבנה ולסכן את הבניין.
לאחר בדיקת השטח ותכנון העבודה ושאין בעיות מיוחדות יחל המנסר את עבודתו.

לפני התחלת ניסור הקיר יתקין המבצע תמיכות עם רגלי בניין או חלופה שיותקנו כ-70 ס”מ מהקיר שינוסר מרצפת הבטון לתקרה.
כמות הרגליים תיהייה לפי הצורך עדיף שיוחלט ע”י המהנדס. התמיכות אמורות לתת ביטחון לתקרה מעל ולהיות באופן זמני חלופה לקיר שינוסר. ביצוע הניסור על מנסר הבטון לסמן על הקיר את מסגרת השטח שינוסר וכמו כן את קוי הניסור הפנימיים בגלל שהניסור יבוצע לכמה חלקים שיוחלט לפי גודל הקיר ומשקלו.זאת עושים כדי שבהפלת הגושים לא יהיה משקל רב מדי שיגרום לנזק לרצפת המבנה. קוי הניסור שיבוצעו ראשונים הם הקוים האופקיים ולאחר מכן הקוים האנכיים כדי למנוע שגושי הבטון ישבו על הלהב ובכך יגרמו לסכנה וגם בכדי שהמסור תמיד יהיה מחוץ לשטח שמתנתק בניסור. צריך לנסר את הקוים בדיוק עד המסגרת המסומנת ולא לחרוג מעבר סימן ובכך לפגוע בברזל קיר ,תקרה, או רצפה צמודים ועקב כך להחליש את המבנה. בשל כך יבוצעו קידוחים בפינות הקיר המנוסר ובקצע כל קו ניסור כדי שהלהב יכנס לתוך הקדח ובכך יבוצע ניתוק מלא ע”י ניסור ולא יהיה צורך בחציבה שיכולה לגרום לסדקים וסיכון המבנה.
לאחר סיום הקידוחים כולל ניסור קיר הבטון יש לבדוק שהוא מנותק והופרד במלואו מהמבנה שנשאר. בהפלת גושי הבטון צריך לשים צמיגים על הרצפה שעליה אתה מפיל כדי לרכך את הנפילה. כמות הצמיגים תיהיה בהתאם למשקל הגוש שנופל ובהתאם לגודל. רצוי להפיל חלק מהגושים תוך כדי הניסור ולא להשאיר את כל ההפלה לסוף,כדי שלא יפול יותר מגוש אחד כל פעם.לאחר ההפלה אם לא מפנים את הגושים מהשטח במידי,רצוי לפזרם בכמה מקומות במבנה רצוי צמוד לעמודים,כדי שלא יהיה משקל רב מדי במקום אחד על הרצפה.
בסיום הניסור ופינוי הגושים מהשטח כדי לקרוא שוב למהנדס שיאשר את ביצוע העבודה ויתן אישור להוריד את התמיכות שבוצעו בהתחלת העבודה. חשוב לציין שכל ניסור בממ”ד יכול להיות שונה מהשני תלוי בגודל השטח המנוסר ותלוי בהוראות המהנדס. כל תמיכה שתידרש כחלופה לקיר תבוצע לפני עבודת הניסור.

 

חייג 0508822648