ניסור קורות בטון

ניסור בטון - קידוח בטון מקצועי.

concrete-cutting-kora1
concrete-cutting-kora2
concrete-cutting-kora3
concrete-cutting-kora4
concrete-cutting-kora1

ניסור קורות בטון גדולות

ניסור קורות בטון הן דבר שכיח בפעילות של ניסור בטון אולם פרוייקט שכזה המבוצע בנמל, ממש מעל למי הים של אילת אינו פשוט מלכתחילה. ולו רק בגלל המיקום ומשטח העבודה הלא סטנדרתי, וגם עקב מכשולים טכניים נוספים שישנם במקום. כגון נגישות והכנסת ציוד מכאני כבד או קל אל איזור הניסור. פינוי וכדומה…

באחד הפרוייקטים שביצענו בנמל אילת שלב ב התבקשנו לבצע ניסור קורות בטון אשר היו מעל למים. הן היו ממוקמות במקביל אחת לשניה במרחק של כמה מטרים. עיקר התכנון היה למקם את המנוף הגדול אשר תומך בקורה בעת הניסור.

בתחילה נקבע הסדר של הניסור, מאיזה קורה להתחיל וכך להתקדם קורה אחת אחרי השניה. ניגשנו אל  הראשונה, חיברנו אותה הרצועות קשירה חזקות אל המנוף במיקום כזה שיהיו השיווי משקל בעת הנשיאה מעלה עם המנוף. אחרי כן מיקמנו את המסור העגול – זהו מסור ניסור בטון סטנדרטי -אם כי בעל קוטר גדול מהרגיל – אשר מחובר למנוע סיבוב. קיבענו אותו לקורה הראשונה, והתחלנו לנסר את הקורה בצד אחד. בסיום הסרנו את המסור. העברנו אותו לצידה השני של קורת הבטון וניסרנו גם את הקצה השני שלה.

לקראת הסיום הקפדנו להאיט מעט את הניסור כדי לא לגרום לניתוק מהיר ומסוכן של קורת הבטון. כך בוצע ניסור של כל הבטון הרחב הזה, קורה אחרי קורה.

כל קורה שסיימנו לנסר, הנפנו אותה עם המנוף. כאמור הקפדנו לעגן כל אחת עוד לפני תחילת הניסור. לא רצינו להגיע למצב שבו קורת בטון נופלת מטה אל המים של נמל אילת. את שאריות הבטון האלו דאגנו להניח על גבי משאית גדולה לפינויי פסולת בניה שנשאה אותה אל המטמנה הקרובה.

 
חייג 0508822648