ניסור פרגולת בטון

ניסור בטון - קידוח בטון מקצועי.

concrete-cutting-pergola
concrete-cutting-pergola1
concrete-cutting-pergola2
concrete-cutting-pergola3
concrete-cutting-pergola4
concrete-cutting-pergola

ניסור בטון בפרגולה

ביצוע של ניסור בטון מיוחד בבית פרטי בסביון. נתבקשנו לנסר ולחתוך פרגולה בנייה בטון. למראית עין השטח של הניסור לא היה גדול, הכוונה לשטח הניסור שבא במגע עם המסור. אולם נדרשה כאן פעילות במשנה זהירות של ניסור בטון עם תשומת לב והקפדה שלא לפגוע או לגרום נזק לבריכה קיימת. קורות בטון אנכיות ואופקיות מרכיבות את המבנה הזה שנמצא מעל בריכת שחיה. תחילה הבאנו למקום הפעילות מנופים עם ציוד הרמה וקשירה מאובטחת. התחלנו לנסר את הקורות האופקיות רק לאחר שקשרנו ואבטחנו כל מקטע של בטון עם רצועות אל המנוף ובנוסף הנחנו פיגומי תמיכה מתחת לקורה שניסרנו. את עמודי הבטון שנותרו אחרי כן גם ניסרנו לאחר הקשירה אל המנוף. בסיום פינוי של כל קורות הבטון את מטמנת הבטון האזורית במשאית עם נשיאת מיכל הצפרדע.

חייג 0508822648